Ze względu na trudne warunki panujące na trasie biegu (dużo błota) zalecamy wybranie obuwia z dobrym bieżnikiem!

Kiczura Trail to:

  • Promocja regionu Beskidu Niskiego w Polsce.
  • Promocja miasta i gminy Rymanów.
  • Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
  • Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.
  • Integracja środowiska biegaczy.

Niższe wpisowe dla grup zorganizowanych (min. 8 osób)!!!
Cena pakietu w dniu zawodów: 25 zł, a przy rezerwacji internetowej: 20 zł